Projekt

Vindkraftsgruppen i Hulta Kretsloppsförening

Slutrapport för Vindkraftgruppen

Medlemmarna röstade efter ett inspirationsföredrag på ett årsmöte för att vi skulle utröna förutsättningar för ett lokalt andelsägt vindkraftverk i vår egen bygd. En mindre projektgrupp bestående av Börje Johansson, Per-Åke Johansson, Björn Johansson, Magnus Wadstein, Lutz Läsker och Bertil Franzén bildades.
Projektet hade 2 delmål
A) Utröna förutsättningarna för lönsam vindkraft i vårt landskap. En tillfrågad konsult hade givit vissa hoppfulla indikationer (simulatormätningar), som måste analyseras mera rigoröst.
B) En modell för ägande och drift med eventuell extern part såsom elkraftsbolag i kombination med lokalt delägande behöver tas fram. Målgruppen är de boende i byarna där Hultabygdens Kretsloppsförening är verksam. Den mest påtalade och känslomässigt viktigaste delen i ett tänkt projekt är en bred och lokal förankring och delaktighet. Detta förhållande har stärkts under projektets genomförande

Under projektet har vi samverkat med andra vindkraftsintiativ, gjort studiebesök och kommunicerat med kraftbolag, kommuner och länsstyrelsen. Projektet har till stor del finansierats via stöd från Leader Folkungaland.