Vi besökte Valterstens gård (http://www.valtersten.se/) på Vikbolandet.Vi fick lär oss mycket om svarthavre, skrädmjöl, ekojordbruk och äppelodling av Mats och Anette Isacsson som driver gården.