Den gamla Sockenvägen som går genom byarna har en gammal stenvalvbro över ån mellan Linköpings Kommun och Kinda Kommen. Denna bro har börjat rasa vid ett av landfästena, varför den är i stort behov av restaurering.

Syftet med att iordningställa bron är att bevara dess kulturella värde samt skapa en vandrings/ridväg i området. Vandringen/ridningen kan då utnyttja brons kulturella skönhet, samt slippa gå/rida på den trafikerade allmänna vägen. Brons läge kommer också få det symboliska värdet av en bro som knyter samman Linköping och Kinda.

Skärmavbild 2013-09-08 kl. 21.33.23
Häradsekonomiska kartan från 1868-77 visar hur gamla sockenvägen gick. Brons läge är markerad med pil.
Häradsekonomiska kartan 1868_77
——-
Minnesanteckningar Broprojektet 2013-09-05

Möte vid bron (Börje Johansson, Björn Pihl, Carl-Johan Sandberg, Maria Taberman och Christer Afzelius)

I samband med möte hade Börje röjt för att frilägga kring bron. Åtgärder och vägsträckning diskuterades, Det konstaterades att det finns goda möjligheter att ansluta till Östgötaleden söderut.

Beslut att Carl-Johan börjar skriva ansökan till Leader Folkungaland. Maria kontaktar Länsstyrelse och Östsam för att se om dessa kan finansiera med vardera 50000:-. Christer kontaktar Kinda kommun och Leader Sommenbygd för att undersöka finansiering.