Här finner ni de olika projekt som drivs och har drivts av Kretsloppsföreningen.

Renovering av gamla stenvalvsbron över gränsbäcken.

Matgruppen

Vindkraftsgruppen

Bredbandsgruppen

Kooperativt äldreboende