Helén och Börje Johansson rapporterar med denna presentation från Landsbygdsriksdag_2016