Projekt

Kooperativt Äldreboende

Tankar på ett äldreboende i Hultabygden föddes genom ett möte med Östgöta Coop center ( nuvarande Companion) under rubriken ”Det ska vara roligt att bli gammal”. Camilla Carlsson ledde en liten grupp i Hultabygden i några idémöten.

Genom bygdepeng2, ett riktat bidrag till definierade projekt, fick gruppen möjlighet i två omgångar att fördjupa sig i var det fanns kooperativa boenden i landet och hur dessa fungerade. Ett flertal studiebesök kunde göras.

Genom länsbygderådet erbjöds en lokal ekonomisk analys, LEA, för ett geografiskt område som kretsloppsföreningen definierade. Området valdes lite större än vad de tre ingående byarna utgör. Analysen byggde på SCB-statistik, och det gav en bra bild över hur mycket människor som bor i vårt närområde, vilka arbetstillfällen och vilken produktion som finns.

Denna sida innehåller dokumentation från det arbete som bedrivits inom projektgruppen.