Projekt

HLR-kursMånadsmötet i Missionshuset den 21 januari 2017 handlade om utbildning i Hjärt-Lungräddning, första hjälpen och säkerhet i vardagen vid extraordinära händelser.

Gunnel Cassel-Söderbäck från Civilförsvaret berättade och utbildade oss hur vi ska kunna hjälpa till vid olyckor i hemmet och vid andra olycksplatser. Hon tipsade om att iordningställa en överlevnadslåda, eftersom myndigheterna räknar med att vi ska klara oss i 72 timmar innan vi kan få hjälp vid tex. el-avbrott, naturkatastrofer, datahaverier, mm.

De 4 kurstimmarna med kort fikapaus avslutades med för alla praktiska övningar på demonstrationsdockor. En nyttig övning där vi fick klart för oss hur jobbigt det är att göra ca 60 hjärtkompressioner i minuten! Gunnel visade slutligen också på en demonstrationsdocka hur en automatisk hjärtstarter fungerar, vilket var mycket intressant.

Viktiga telefonnummer vi fick tips om: 112 Viktiga larm.
113 13 Informationscentral, ex. El-avbrott, brand, bilköer, mm.
114 14 Polis
1177 Sjukdomsfall
08 – 331 231 Giftinformationscentral