Hultabygdens kretsloppförening omfattar byarna Hulta, Sandebo och Dänskebo som ligger på landsbygden 3 mil söder om Linköping. I föreningen, som har drygt 45 hushåll som medlemmar, arbetar vi aktivt med att försöka anpassa vårt nyttjande av naturen så att vi på lång sikt inte utarmar den

Broschyr som beskriver föreningen

Bildspel som beskriver miljöarbetet Hållbara Hultabygden

För dig som önskar mer information om oss kan kontakta styrelsen:
Ordförande Börje Johansson, 013-421 50, sofiehill@glocalnet.net
Kassör Carl-Johan Sandberg, calle.sandberg@telia.com
Bankgiro: 5187-1556