Här finns protokollen från Kretsloppsföreningens styrelsemöten samlade.

Nästa styrelsemöte den 4e februari kl. 19.00 hos Per-Åke Johansson

Protokoll_2018-12-04

Protokoll_2018-10-15

Protokoll 2018-08-13

Protokoll 2018-06-11 Justerat

Protokoll 2018-06-11

Protokoll 2018-04-12

Protokoll 2017-12-12

Protokoll 2017-10-09

Protokoll 2017-08-15

Protokoll 2017-06-08

Protokoll 2017-04-18

Protokoll 2017-02-21

Protokoll 2016-12-12

Protokoll 2016-10-10

Protokoll 2016-08-08

Protokoll 2016-05-31

Protokoll 2016-03-14

Protokoll 2016-01-18

Protokoll 2015-10-12

Protokoll 2015-08-13

Protokoll 2015-06-01

Protokoll (extra möte) 2015-04-13

Protokoll 2015-03-30

Protokoll 2015-01-19

Protokoll 2014-11-11

Protokoll 2014-08-24

Protokoll 2014_06_02
Protokoll 2014_06_02_HSI

Protokoll 2014-04-15

Protokoll 2014-02-25

Protokoll 2014-01-14

Protokoll 2013-11-04

Protokoll 2013-09-02

Protokoll 2013-05_07

Protokoll 2013-03-04

Protokoll 2012_09_06

Protokoll 2012_07_10

Protokoll 2012_05_08

Protokoll 2012_03_19

Protokoll 2012_01_17

Protokoll 2011_09_26

Protokoll 2011_07_25

Protokoll 2011_05_23

Protokoll 2011_03_21

Protokoll 2011_01_17

Protokoll 2010_10_28

Protokoll 2010_08_31

Protokoll 2010_06_07

Protokoll 2010_04_07

Protokoll 2009_10_07

Protokoll 2009_06_01

Protokoll 2009_04_20

Protokoll 2009_02_10

Protokoll 2008-12-01

Protokoll 2008_10_06

Protokoll 2008_08_13

Protokoll 2008_06_11

Protokoll 2008_04_17

Protokoll 2008_02_05

Protokoll 2007_10_09

protokoll 2007-08-14

protokoll 2007-06-18

protokoll 2007-04-17

Protokoll 2007_02-13

protokoll 2006-12-06

protokoll 2006-10-04

protokoll 2006-08-03

protokoll 2006-05-31

protokoll 2006-04-04

protokoll 2006-01-24