Byadag 2011

Årets tema var vandring genom skogen från Hulta Norrgård till Stjärnsund därefter traktor och vagn till Hulta by. Vår tanke med vandringen var att ge alla sinnen stimulans.

I Hultabygdens kretsloppsförening håller traktens medlemmar på med olika aktiviteter med kretslopp som gemensam nämnare. Vi har samlat våra erfarenheter och kunskaper och anordnade i år en Kretsloppsvandring. Byadagen ingick i Östgöta-dagarnas arrangemang.

Aktiviteter som visades var bl.a. kontraktsodling av grönsaker samt smakprov från den vilda naturen, solfångare och solceller, vindkraftverk, textilåtervinning. På vandringsstigen erbjöds man kaffe och stompa som tillagades över öppen eld. Under skogsvandringen fanns det också naturguidningar där bl.a. ”gamla naturskyddade tallar” berättar för oss om historien på platsen. Den svampintresserade fick hjälp med bestämning av svamp. Vi visade även upp våra djur t.ex. kaniner, ankor, höns, kor, grisar, får och hästar. Arbete med djuren i form av biodling, ridterapi, fårklippning och vallning med hund visades på olika stationer. På Stjärnsund dagverksamhet fanns flera aktiviteter såsom att arbeta med ull och ponyridning.

Kontakta webansvarig vid frågor kring publicerade bilder