Bilder från Kretsloppsföreningens årsmöte 2008

Fotograf: Björn Johansson