Solcellsanläggningen är på 20 kW
Beräknad årsproduktion 20 000 kWh (från mitten av april till nu 14 000 kWh)
Anläggningen fungerar också som solförvärmare av luften till hötorkarna.
Anläggningen fungerar också när vi kör vår reservkraft vid strömavbrott.

IMG_0165

Foto. Börje Johansson