Peter och Anna Karlsson säljer lokalproducerat ekologiskt kött från sin gård Nystad vid Opphem/Rimforsa. Kretsloppsföreningens matgrupp anordnade ett besök dit den 26 juli.

Foto: Christer Afzelius