Bilder från skidtävlingen Februari 2010. Hulta vann med ett varv! Dänskebo god tvåa.

Fotografer: Helene Johansson/Marcelle Johansson