Kommunen var och informerade om framtida VA-planer för Hulta- och Fjällområdet.

Peter Arnesson, Linköpings kommun, pratade om kommunens VA-planer i området.
Alexandra Persson, Linköpings kommun, pratade om enskilda avlopp.
Pernilla Matsson, Tekniska verken, pratade om hur de kan vara rådgivare i VA-frågor för privatpersoner.