Vi samlas för sedvanligt årsmöte Söndag den 25/3 klockan 10.00 i Hulta Missionshus. Medtag kaffekorg!