Brasan är hos Lekberg – Norin Dänskebo Enholmen.
Medtag fika och något att grilla.
Tipspromenad från kl. 19.00
Vi hoppas väder och vind tillåter att brasan tänds.
Välkomna!
Hultabygdens Kretsloppsföreningen