Läs mer under rubriken HLR-Kurs om månadsmötet i Missionshuset den 21 januari 2017 som handlade om utbildning i Hjärt-Lungräddning, första hjälpen och säkerhet i vardagen vid extraordinära händelser.