Kommande aktiviteter och nyheter

Icon

Vårmarknad på Verklighetens Gård

söndag 12 maj i Kojtet.

Kom och hälsa på våra djur, ta en fika eller glass i trädgården eller kolla in vår lilla butik. Vi hoppas också kunna ha en hel del förodlingar till salu.
Missa heller inte att kika på vad våra inbjudna försäljare har gjort. Hantverk i garn, tyg och trä, egensydda barnkläder, luffarslöjd och säkert fler saker kommer också att finnas på borden. Allt i liten skala och med omtanke om människor och miljö.
Gratis parkering och inträde!


Icon

Framtidsenkät

På årsmötet delade vi ut en framtidsenkät för vår förening. Bakgrunden är att vi vill se föreningen utvecklas och få en föryngring så föreningen lever vidare.
Då behöver vi känna av vad våra medlemmar vill få ut av föreningen.
Jag tror att vår verksamhet aldrig varit mera viktig än nu med de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Försök att lämna in enkäten under april. Du kan lämna den i någon av styrelsemedlemmarnas (Ebba, Per-Åke, Ida, Börje, Calle, Björn W och Ann-Christine) postlådor för att vara anonym. Du kan också e-posta den till mig borje.hulta@gmail.com

Klicka på bilden nedan för att hämta enkäten.

Icon

Valborg 2019

Firas i år vid stenbron, tipspromenad från kl.19:00.
Medtag fika och något att grilla.

Icon

Aktivitetskalender 2019

Nu finns aktivitetskalendern för 2019 på hemsidan, följ länken nedan
Aktivitetskalender för 2019

Icon

VA-möte 23/2

Anna Stridh, VA-projektör från Avlopp & Kretslopp AB
hade bjudits in för att informera angående krav och möjligheter för enskilda avlopp.

Icon

Gympa för alla

Carina och hennes barnbarn gympar tillsammans i Stallet

Samhälle i balans

Hultabygdens kretsloppförening omfattar byarna Hulta, Sandebo och Dänskebo som ligger på landsbygden 3 mil söder om Linköping. I föreningen, som har drygt 45 hushåll som medlemmar, arbetar vi aktivt med att försöka anpassa vårt nyttjande av naturen så att vi på lång sikt inte utarmar den.

Vi arbetar mad alla delar i kretsloppet dvs produktion, konsumtion och återvinning. Målsättningen är att skapa en balans mellan boende och jordbruk. Mycket av kretsloppet bygger på en närhet mellan producent och konsument.

Gemenskapen i bygden är en stark drivkraft. Genom sociala arrangemang som t ex olika studiecirklar, fisketävling och marknader sprider vi idéer, förståelse och kunskap om kretsloppsidéerna som vi jobbar med. Dessutom har vi roligt under tiden. Vi ser gärna att våra idéer sprider sig som ringar på vattnet.

Produktion

Vårt mål med produktionen av livsmedelär att den ska ligga så nära konsumenten som möjligt. Lokal produktion ger försörjning och sysselsättning i bygden. Vi har fördelen att bo och verka i byar där det finns flera levande jordbruk varav ett drivs ekologiskt. På gårdarna produceras bl a mjölk och mjöl. En gemensam potatisodling finns. Intresserade bybor får beställa valfritt antal rader potatis av jordbrukaren. Konsumenten får själv rensa ogräs och ta upp potatisen, resten sköts av jordbrukaren mot ersättning. En gemensam odling av olika grönsaker finns också. Konsumenten hyr i detta fall en bit gödslad jord och får sköta om odlingen själv.

Återvinning

Målet är att så mycket som möjligt av avfallet som vi producerar ska återanvändas. Alla som bor i byarna har enskilda avloppsanläggnigar. Genom att ta tillvara urinen i urinseparerande toaletter kan man få ett bra näringstillskott till jordbruket samtidigt som man minskar läckaget till omgivande vattendrag och sjöar. Urinen från dessa används som näring i jordbruket.

I vårt slamprojekt, till vilket 30 hushåll har anslutit sig, tömmer en ekologisk jordbrukare våra trekammarbrunnar och sprider, efter avvattning och kompostering, slammet på åkermark. Alla som är med i projektet har förbundit sig att bara använda produkter märkta med "Bra Miljöval" där det är möjligt.

Ordförande

- Börje Johansson mail
Tele. 0708-85 01 76

Kassör

- Carl-Johan Sandberg mail

Sekreterare & Webadministratör

- Björn Watsfeldt mail