Skärmavbild 2018-04-17 kl. 20.43.22

Vi samlas för sedvanligt årsmöte Söndag den 25/3 klockan 10.00 i Hulta Missionshus. Medtag kaffekorg!

Afternoon Tea

Afternoon Tea

Boka in 19 augusti…

Brasan är hos Lekberg – Norin Dänskebo Enholmen.
Medtag fika och något att grilla.
Tipspromenad från kl. 19.00
Vi hoppas väder och vind tillåter att brasan tänds.
Välkomna!
Hultabygdens Kretsloppsföreningen

25 mars klockan 10.00 i Hulta Missionshus

Alla nya och gamla medlemmar är välkomna! Medtag kaffekorg.

Dax att betala in årsavgiften för 2016! Avgiften är fortfarande bara 50:- per hushåll, betalas till Bankgiro: 5187-1556

Glöm inte att skriva namn och e-postadress vid betalning.

Läs mer under rubriken HLR-Kurs om månadsmötet i Missionshuset den 21 januari 2017 som handlade om utbildning i Hjärt-Lungräddning, första hjälpen och säkerhet i vardagen vid extraordinära händelser.

Under länk till höger finns rapport från Studiecirkel ”Byt spår för livet”

Helén och Börje Johansson rapporterar med denna presentation från Landsbygdsriksdag_2016

Följ med den 10 juni då sista turen går Skeda Udde-Sandebo-Fjälla. I över 80 år har bussarna trafikerat men nu är det slut. Avsked med symbolisk gravöl på bussen.

Nästa sida »